PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
- Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Towarzystwa
EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Epidemiological Review quarterly JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NIH
- NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Index Copernicus 121,04

ISSN 0033-2100 e-ISSN 2545-1898

Punktacja MNiSW 40

Zmień rozmiar czcionki A A A

O czasopiśmie

Przegląd Epidemiologiczny-Epidemiological Review jest kwartalnikiem wydawanym od 1920 r. przez Państwowy Zakład Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy), a od 1958 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Czasopismo publikuje artykuły oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych, prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych, prace z zakresu zdrowia publicznego i historii tych dziedzin. W Kronice epidemiologicznej zamieszcza raporty o sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce.

Od 2022 r. w dziale Laboratoryjna Mikrobiologia Medyczna publikowane są prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne.

Umożliwia na swoich łamach wymianę poglądów i wyników badań naukowych oraz zamieszcza oceny książek i wydawnictw z wymienionych dziedzin.

Streszczenia i pełne teksty publikowanych artykułów są dostępne bezpłatnie w wersji polskiej, a od 2013 roku również w wersji angielskiej na stronie internetowej w formacie PDF.

Wersja drukowana Przeglądu Epidemiologicznego – Epidemiological Review jest dostępna w prenumeracie. 

Zawieszenie opłat za publikacje

Niniejszym informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, Dyrektor NIZP PZH - PIB podjął decyzję o zawieszeniu  pobierania opłat za publikacje w czasopiśmie Przegląd Epidemiologiczny.

Najczęściej czytane

Zobacz wszystkie
Strona finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Index Plus 2012.