PL EN
Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 02-02-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(3):359-371
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) w 2021 r. w Polsce w porównaniu z sytuacją w ubiegłych latach, z uwzględnieniem oceny wpływu pandemii COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano dane z raportów indywidualnych o zachorowaniach na wzw B i zakażeniach HBV rejestrowanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w systemie elektronicznym EpiBaza. Korzystano również z danych opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, „Szczepienia ochronne w Polsce w 2021 roku” oraz z danych o zgonach udostępnionych przez Departament Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI. W 2021 r. zarejestrowano ogółem 1547 przypadków wzw B, w tym 10 zachorowań na ostre wzw B, z zapadalnością 0,03/100 tys. ludności. Zapadalność na ostre wzw B była niższa o 25% niż w 2020 r. oraz niższa o 75% od mediany zapadalności za lata 2015-2019. Zachorowania na ostre wzw B wystąpiły tylko w 6 województwach, wszystkie u osób w wieku powyżej 28 r.ż.. Dwa z 10 ostrych przypadków zakwalifikowano jako importowane. W 2021 r. zgłoszono i zarejestrowano 1537 zachorowań przewlekłych lub o nieokreślonej fazie (BNO), wskaźnik wykrywania wynosił 4,03/100 tys., był wyższy o 58% od wskaźnika w 2020 r. oraz niższy o 53% od mediany za lata 2015-2019. Rozkład zachorowań pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania był zbliżony do obserwowanego wcześniej – częściej wykrywano przewlekłe wzw B u mężczyzn (M:F 1,5:1) oraz osób mieszkających w miastach. Odnotowano 2 zakażenia przewlekłe u niemowląt urodzonych przez kobiety zakażone HBV. 2,5% przypadków przewlekłych i BNO uznano za przypadki importowane. W 2021 r. wg danych GUS zmarło 20 osób, w tym 3 z powodu ostrego wzw B. Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia 3 dawkami szczepionki p/wzw B nieznacznie obniżył się w stosunku do 2020 r. i wynosił 89,3%.
WNIOSKI. W drugim roku trwania pandemii COVID-19 obserwowano stopniowe wyrównywanie gwałtownego spadku liczby wykrytych zachorowań przewlekłych i BNO, który nastąpił w 2020 r. W przypadku zachorowań ostrych odnotowano dalszy spadek zapadalności w porównaniu z 2020 r., jednak mniejsza liczba zarejestrowanych ostrych wzw B z dużym prawdopodobieństwem wynikała z mniejszej skuteczności nadzoru w czasie pandemii COVID-19, a nie z poprawy sytuacji epidemiologicznej. Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia 3 dawkami szczepionki p/wzw B uległ dalszemu, chociaż niewielkiemu, obniżeniu.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top