PL EN
Borelioza z Lyme w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 02-02-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(3):381-386
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Borelioza, zoonoza przenoszona drogą wektorową (przez kleszcze) może manifestować się w kilku różnych postaciach takich jak np.: skórna, kostno-stawowa czy neuroborelioza. Do zakażenia dochodzi podczas żerowania zakażonego kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus). Borelioza wykazuje sezonowość z uwagi na cykl aktywności kleszczy w ciągu roku.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2021 r. w porównaniu do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Do przeprowadzenia oceny sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce wykorzystano dane nadsyłane do NIZP PZH – PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynie rocznym: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2021 r.”
WYNIKI. W 2021 r. zarejestrowano 12 500 zachorowań na boreliozę oraz 411 hospitalizacji, co oznacza spadek liczby zachorowań o 3,4% oraz spadek hospitalizacji o 10,5%. Liczba zachorowań była podobna jak w roku 2020, nie odnotowano powrotu zachorowań na boreliozę do poziomu sprzed pandemii COVID-19 (ok. 20 tysięcy przypadków rocznie). Kwartalny rozkład zachorowań pozostał bez zmian, zachorowania najczęściej występowały w kwartale 3, natomiast najrzadziej w kwartale 1.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wpływ pandemii COVID-19 na liczbę zgłoszonych zachorowań na boreliozę nadal był zauważalny, liczba notowanych przypadków była niższa niż w pierwszym roku pandemicznym. Rozkład zachorowań w kwartałach zachował sezonowość charakterystyczną dla boreliozy.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top