PL EN

Dla Recenzentów

 
  • Przegląd Epidemiologiczny – Epidemiological Review stosuje proces recenzji oparty na zasadzie „double blind review”, tj. wzajemnej anonimowości Autorów i Recenzentów artykułu.
  • Recenzja jest wykonywana poprzez Editorial System w elektronicznym formularzu recenzji dostępnym po zaakceptowaniu zaproszenia do recenzji, bezpośrednio z linku w mailu lub po zalogowaniu się do swojego konta w systemie. Recenzent ocenia poszczególne aspekty pracy oraz kończy recenzję wnioskiem co do publikacji pracy. Recenzent może również umieścić uwagi bezpośrednio w manuskrypcie artykułu i dołączyć go do recenzji.
  • W przypadku wykrycia plagiatu lub konfliktu interesów Recenzent zobowiązany jest powiadomić o tym Redakcję.
  • W przypadku gdy manuskrypt, w opinii Recenzenta, wymaga dużej rewizji, Redakcja może zwrócić się do recenzenta z prośbą o ocenę poprawionej pracy. Recenzent może zgodzić się na ocenę poprawionej pracy, nie ma jednak takiego obowiązku . Sam Recenzent może również wyrazić chęć ponownej oceny manuskryptu w Uwagach do redakcji.
  • Wydawca nie przewiduje wynagrodzenia za wykonaną recenzję.
 
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top