PL EN
PRACA ORYGINALNA
Krztusiec w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data akceptacji: 21-11-2023
 
 
Data publikacji: 14-03-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(3):372-380
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Na sytuację epidemiologiczną krztuśca w Polsce w 2021 r. znacząco wpłynęły ograniczenia kontaktów społecznych oraz obowiązek noszenia maseczek w strefie publicznej wprowadzone w okresie pandemii, w celu redukcji transmisji wirusa SARS-CoV-2. Najskuteczniejszą strategią zapobiegania zachorowaniom na krztusiec nadal pozostaje immunizacja dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, a w przypadku osób dorosłych szczepienie powtarzane systematycznie co 10 lat. Krztusiec pozostaje problemem zdrowia publicznego, ponieważ odporność uzyskana dzięki szczepieniom nie utrzymuje się przez całe życie. Cel pracy: Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce w 2021 r. w porównaniu z sytuacją w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu pandemii COVID-19 oraz oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw krztuścowi. Materiał i metody: Ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce została wykonana na podstawie wyników analizy raportów jednostkowych o zachorowaniach na krztusiec zarejestrowanych w NIZP PZH – PIB w systemie EpiBaza oraz danych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz biuletynu „Szczepienia ochronne w Polsce w 2021 r." Wyniki: W 2021 r. zarejestrowano 182 zachorowania na krztusiec. Zapadalność wynosiła 0,48/100 tys. i była niższa o 76% w porównaniu z zapadalnością w roku 2020. Najwyższa zapadalność na krztusiec wystąpiła u dzieci w grupie wieku 0-4 lata (3,9/100 tys.), a wysoka u dzieci w wieku 5-9 lat (1,2/100 tys.). Około 40% zachorowań dotyczyło osób powyżej 15 r. ż. Obserwowano ogółem wyższą zapadalność mężczyzn w porównaniu z zapadalnością kobiet, oraz zbliżoną zapadalność w miastach i na wsi. W 2021 r. wśród osób chorych na krztusiec, 96 (53%) wymagało hospitalizacji. W 2021 r. poziom zaszczepienia dzieci w 2 r.ż. 4 dawkami szczepionki przeciw krztuścowi wynosił ogółem 96,3%. W 2021 r. nie zgłoszono w systemie nadzoru epidemiologicznego zgonu z powodu krztuśca. Podsumowanie i wnioski: W Polsce w 2021 r. odnotowano najniższą liczbę zachorowań na krztusiec od ponad 30 lat, prawdopodobnie w związku z utrzymaniem ograniczeń kontaktów społecznych i obowiązku noszenia maseczek w okresie pandemii. Zwiększenie liczby osób podatnych na zachorowanie na krztusiec może prowadzić do wystąpienia epidemii wyrównawczych w przyszłości, dlatego należy utrzymać wysoki poziom zaszczepienia populacji (powyżej 95%), aby zapobiec nowym przypadkom zachorowań.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top