PL EN
Porównanie częstości występowania czynników ryzyka zarażenia Toxoplasma Gondii wśród kobiet w ciąży mieszkających na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 02-02-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(3):291-301
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Toxoplasma gondii jest pierwotniakiem pasożytniczym. Zarażenie zwykle przebiega bezobjawowo u ludzi, jednak może stanowić zagrożenie dla rozwijającego się płodu u kobiet w ciąży. Istnieje wiele czynników ryzyka zarażenia toksoplazmozą. Przestrzeganie zasad higieny, unikanie spożywania surowego mięsa oraz nieumytych warzyw i owoców może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia tej choroby.
CEL PRACY. Celem pracy było porównanie częstości występowania czynników ryzyka toksoplazmozy u kobiet w ciąży z podejrzeniem toksoplazmozy mieszkających na obszarach wiejskich, z tymi mieszkającymi w miastach.
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne, analizując dane z dokumentacji medycznej kobiet w ciąży z podejrzeniem toksoplazmozy konsultowanych w Woj. Szpitalu Zakaźnym w okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. W analizie uwzględniono dane demograficzne pacjentek oraz dane dotyczące czynników ryzyka toksoplazmozy. Łącznie w analizie uwzględniono dane uzyskane od 273 kobiet. Diagnozę postawiono na podstawie weryfikacji serologicznej przy użyciu analizatora VIDAS ® (bioMérieux, Lyon, Francja).
WYNIKI. Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich rzadziej deklarowały dobry status społeczno-ekonomiczny (p=0,0064) i rzadziej wykluczano u nich zarażenie toksoplazmozą (p=0,0023). W porównaniu z kobietami mieszkającymi na obszarach miejskich, ciężarne kobiety z obszarów wiejskich częściej miały potwierdzoną pierwotną toksoplazmozę (p=0,0164), częściej pracowały w ogrodzie bez rękawiczek (p < 0,0001), jadły niemyte warzywa (p=0,0025), jadły surowe mięso w czasie ciąży (p=0,0008) i opiekowały się kotami w czasie ciąży (p=0,0002), przed ciążą (p=0,0069) i dzikimi kotami (p < 0,0001).
WNIOSKI. Kobiety w ciąży mieszkające na obszarach wiejskich były znacznie częściej narażone na czynniki ryzyka toksoplazmozy, miały wyższy wskaźnik pierwotnych zarażeń w ciąży i niższy wskaźnik wykluczonych zarażeń.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top