PL EN

Opis i profil

 
Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review jest kwartalnikiem dwujęzycznym (angielskim oraz polskim) wydawanym od 1920 r. przez Państwowy Zakład Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy), a od 1958 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Czasopismo publikuje:
 1. prace oryginalne i doniesienia z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy i szacunki epidemiologiczne;
 2. prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne;
 3. prace z zakresu zdrowia publicznego;
 4. prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych;
 5. prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia publicznego;
 6. oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienionych dziedzin oraz listy do Redakcji.

Streszczenia i pełne teksty publikowanych artykułów są dostępne bezpłatnie w wersji polskiej, a od 2013 roku również w wersji angielskiej w formacie PDF na stronie internetowej. Kwartalnik jest indeksowany w:
 1. PubMed / Index Medicus/ Medline
 2. Web of Science (all databases)
 3. Scopus
 4. EBSCO
 5. Index Copernicus Journal Master List
 6. Polska Bibliografia Medyczna/ Główna Biblioteka Lekarska
 7. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)
 8. Arianta

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC-BY –NC 4.0).
Redakcja nie pobiera żadnych opłat związanych z procesem wydawniczym oraz publikacją artykułów.

Wersja drukowana Przeglądu Epidemiologicznego – Epidemiological Review jest dostępna w prenumeracie.
 
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top