PL EN
PRACA POGLĄDOWA
13-letnia pacjentka z ostrą nokardiozą mózgu – opis przypadku i omówienie choroby
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Tropikalnych, KA AFM., Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Polska
 
2
Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Polska
 
3
Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Diagnostyka, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Polska
 
4
Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-03-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-04-2024
 
 
Data akceptacji: 06-06-2024
 
 
Data publikacji online: 17-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Niedrygas   

Klinika Chorób Infekcyjnych i Tropikalnych, KA AFM., Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705, Kraków, Polska
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nokardioza mózgowa jest niezwykle rzadką i poważną chorobą, dotykającą głównie osoby dorosłe w immunosupresji. Najczęściej objawia się w postaci ropni mózgu. Z racji mało specyficznych objawów klinicznych, trudnej i długotrwałej diagnostyki rozpoznanie często bywa postawione późno, często skutkując ciężkimi powikłaniami i śmiercią pacjenta. Przedstawiony poniżej opis przypadku dotyczy młodej pacjentki, u której dzięki trafnej diagnozie i szybkiemu włączeniu celowanego leczenia uzyskano całkowite wyleczenie. Celem pracy było przedstawienie rzadkiej choroby zakaźnej, zwrócenie uwagi na wartość badania bakterioskopowego oraz na szczególną konieczność współpracy klinicysty z mikrobiologiem i radiologiem.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top