PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ograniczone praktykowanie higieny osobistej dzieci w wieku szkolnym i osób powyżej 60. roku życia jako ciągłe wyzwanie dla edukatorów zdrowotnych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Family Medicine and Public Health, Faculty of Medicine, University of Opole, Polska
 
2
Department of Health Promotion, Institute of Basic Sciences,, University of Physical Education in Cracow, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-03-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-05-2024
 
 
Data akceptacji: 16-05-2024
 
 
Data publikacji online: 05-06-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Michalik - Marcinkowska   

Department of Family Medicine and Public Health, Faculty of Medicine, University of Opole, Polska
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):94-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Zachowania higieniczne należą do zachowań zdrowotnych nabywanych w domu, szkole, miejscu pracy lub za pośrednictwem środków masowego przekazu. Cel: Celem pracy była analiza postrzegania higieny osobistej w różnych grupach wiekowych oraz czynników socjodemograficznych związanych z zachowaniami higienicznymi Materiał i metody: Zastosowano autorską ankietę dla dzieci i seniorów dotyczącą wybranych zachowań higienicznych. Badanie przeprowadzono w dwóch grupach: 200 dzieci ze szkół podstawowych w wieku 8-11 lat;109 dziewcząt, 91 chłopców oraz 200 osób starszych: młodszych starszych (60-74 lat) i starszych starszych (75-89); 110 kobiet i 90 mężczyzn. Wyniki: Dziewczęta dłużej niż chłopcy przestrzegają porannych zasad higieny, jednak statystycznie chłopcy spędzają więcej czasu na wieczornym myciu i szczotkowaniu zębów. Zachowania higieniczne seniorów zależą od wieku: młodsi starsi częściej biorą prysznic codziennie (51,79%) niż starsi starsi (29,86%). Tę samą różnicę istotną statystycznie zaobserwowano w przypadku mycia rąk przed posiłkiem. Wnioski: Dzieci bardziej niż osoby starsze dbają o higienę osobistą. Wiek jest czynnikiem determinującym częstotliwość wykonywania praktyk higienicznych wśród osób starszych. Dbanie o higienę osobistą jest na niewystarczającym poziomie, zarówno wśród dzieci w wieku szkolnym, jak i osób powyżej 60 roku życia. Treści programowe realizowane na przedmiocie edukacja zdrowotna powinny zostać uzupełnione o problematykę z zakresu zachowań higienicznych.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top