PL EN
Omówienie wybranych chorób układu oddechowego u dzieci na terenie szpitala pediatrycznego w Bielska-Białej w latach 2015-2022
 
Więcej
Ukryj
1
WOM Regional Teacher Training Center, Bielsko-Biała Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, Bielsko-Biała
 
2
Medical University of Gdańsk, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 
3
Primary School No. 6 with kindergarten classes in Cieszyn Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie
 
 
Data nadesłania: 20-10-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2024
 
 
Data publikacji online: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):56-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WPROWADZENIE. Zakażenia dróg oddechowych u dzieci są problemem interdyscyplinarnym, z którym spotykają się na co dzień pediatra, alergolog, laryngolog oraz immunolog. U najmłodszych dzieci chorobom tym sprzyja budowa dróg oddechowych, które są krótsze i węższe niż u dorosłego, a także niedojrzałość układu immunologicznego. Wśród wszystkich dzieci w wieku poniżej 5. roku życia hospitalizowanych z powodu chorób dróg oddechowych 20% przypadków stanowią ostre infekcje dróg oddechowych. CEL. Celem pracy jest omówienie wybranych chorób układu oddechowego u dzieci w wieku od 0-18 roku życia hospitalizowanych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. MATERIAŁ I METODY. W czerwcu 2023 r. otrzymano dane statystyczne pochodzące ze Szpitala Pediatrycznego dotyczące liczby hospitalizowanych dzieci w wieku 0-18 roku życia w latach 2015-2022. W artykule tym uwzględniono następujące choroby układu oddechowego: ostre zapalenie krtani, ostre zapalenie gardła, zapalenie płuc, oskrzeli i oskrzelików, astmę oskrzelową, przerost migdałka gardłowego oraz przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego. Następnie sporządzono tabelę, która ilustruje trendy poszczególnych jednostek chorobowych w omawianym przedziale czasowym. WYNIKI. Analizowano łącznie 5573 hospitalizacji za okres od 2015-2022 r. Najliczniejszą grupę dzieci (1583) hospitalizowano z powodu ostrego zapalenia oskrzeli i oskrzelików (28,41%), z powodu przerostu migdałka gardłowego (1093) i migdałków podniebiennych (1039), co wynosi odpowiednio 19,6% i 18,64%. Najmniej dzieci i młodzieży hospitalizowano z powodu ostrego zapalenia krtani i tchawicy (474) oraz gardła (361), co stanowi odpowiednio 8,51% i 6,47% a także z powodu astmy (54) co stanowi 0,97%. Zaobserwowano, że począwszy od 2017 do 2022 r. liczba hospitalizowanych stale wzrasta z powodu ostrego zapalenia gardła i zapalenia płuc a w latach 2018 do 2022 z powodu ostrego zapalenia krtani i tchawicy. WNIOSKI. W analizowanym Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej liczba hospitalizowanych dzieci (od 0 do 18 roku życia) z powodu zapalenia gardła, krtani i tchawicy oraz zapalenia płuc miała charakter wzrostowy w okresie pandemii COVID-19 (lata 2020-2022). Aż o 70 wzrosła liczba hospitalizowanych pacjentów z powodu zapalenia płuc w roku 2021 (197) do 2022 r. (267). W przypadku hospitalizacji z powodu zapalenia gardła w okresie COVID-19 liczba ta wynosiła od 46 w 2019 r. do 69 w 2022 r. Również w przypadku ostrego zapalenia krtani i tchawicy w okresie 2019-2022 liczba hospitalizowanych młodych pacjentów rośnie i wynosi od 61 do 76. Zakażenia dróg oddechowych to ważny i częsty problem zdrowotny dzieci. Zdecydowaną większość zakażeń dróg oddechowych wywołują wirusy.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top