PL EN
Uchylanie się od szczepień ochronnych wśród osób w wieku 0-18 lat w województwie pomorskim w latach 2000-2017
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(1):109-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. The paper analyzes the status of non-vaccination in defiance of the Preventive Vaccination Program. Amongst the factors contributing to the decrease in vaccine uptake in the country are actively working and influential anti-vaccination movements.
MATERIAL AND METHODS. Data obtained from the local epidemiological-sanitary stations was used in the analyses, taking into account numbers, sex, date of birth and type of vaccination.
RESULTS. The analysis includes detailed data from the Pomorskie Voivodeship, where the total number of unvaccinated at 31 December 2017 was 3 239 children.
SUMMARY. Over the years the most substantial decrease was observed for the uptake of the MMR, Hep B, polio and DPT vaccines. The rise in vaccine refusal was noted during the years of activity of anti-vaccination movements in the country and in the world.

STRESZCZENIE
WSTĘP. W pracy przedstawiono stan niewykonania szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych. Do wzrostu liczby uchyleń na terenie kraju przyczyniły się m. in. prężnie działające ruchy antyszczepionkowe.
MATERIAŁY I METODY. W przedstawionych analizach posłużono się danymi uzyskanymi z powiatowych państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z uwzględnieniem liczby, płci, roku urodzenia oraz rodzaju szczepienia.
WYNIKI. Analiza obejmuje szczegółowe dane z terenu województwa pomorskiego, gdzie łączna liczba niezaszczepionych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 3 239 niezaszczepionych osób.
PODSUMOWANIE. Na przestrzeni lat największą liczbę uchyleń zaobserwowano dla szczepionek MMR, WZW typu B, polio oraz DTP. Wzrost liczby uchyleń obserwowano w latach aktywnego działania ruchów antyszczepionkowych zarówno na terenie kraju jak i w świecie.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top