PL EN
Zainteresowanie grypą i infekcjami grypopochodnymi w Polsce w latach 2016-2021 na podstawie analizy danych Google Trends
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 13-06-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(1):11-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Influenza and Influenza Like Illness (ILI) are viral diseases that show seasonality in incidence. Influenza can be effectively prevented with immunization. Vaccination is recommended for risk groups, especially for the elderly, immunocompromised population, with chronic diseases and pregnant women.
AIM OF THE STUDY. The purpose of the study was to assess interest in influenza and influenza vaccine in Poland by users of the Google search engine over the last five years using the Google Trends (GT) tool.
MATERIAL AND METHODS. Data collected from Google Trends (GT) over a five-year period beginning on 11/9/2016 was analyzed. The time trend analysis focused at four phrases in Polish “grypa”, “grypa objawy”, “szczepionka przeciw grypie” and “szczepionka na grypę”, which can be translated into English, as; “flu”, “flu symptoms”, “flu vaccine”, and a colloquial phrase meaning “against the flu vaccine”.
RESULTS. Before the outbreak of the COVID-19 pandemic, a seasonal increase in inquiries is evident, mimicking the increase in influenza and ILI cases or an increase in interest in the topic during the season in which prophylaxis is carried out using available vaccines. During the COVID-19 pandemic, the seasonal interest in the above topic was disrupted.
CONCLUSIONS. During the COVID-19 pandemic, there were changes in the search terms in Polish. This included the timing and amount of queries related to influenza-themed expressions. During the COVID-19 pandemic, there was an increase in influenza and ILI queries during the period of increased incidence of COVID-19.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Grypa i infekcje grypopodobne są w większości chorobami wirusowymi, które charakteryzuje sezonowość zachorowań. Grypie można skutecznie zapobiegać, stosując szczepienia ochronne. Szczepienia są szczególnie zalecane osobom znajdującym się w grupie ryzyka np. osobom starszym, z obniżoną odpornością, z chorobami przewlekłymi, czy kobietom ciężarnym.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena zainteresowania grypą i szczepionką przeciw grypie w Polsce przez użytkowników wyszukiwarki internetowej Google w okresie ostatnich pięciu lat przy użyciu narzędzia Google Trends (GT).
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano dane zebrane z Google Trends (GT) w okresie pięcioletnim, począwszy od 11.09.2016 r. W analizie trendu czasowego uwzględniono następujące wyrażenia: „grypa”, „grypa objawy”, „szczepionka przeciw grypie” oraz potoczny zwrot „szczepionka na grypę”. Zbiory danych z Google Trends odniesiono do danych pochodzących z rutynowego nadzoru epidemiologicznego prowadzonego w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB.
WYNIKI. W okresie poprzedzającym pandemię COVID-19 widoczny jest sezonowy wzrost zapytań pokrywający się ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne i/lub wzrost zainteresowania tematem przed rozpoczęciem sezonu, a więc w okresie w którym prowadzona jest profilaktyka z wykorzystaniem dostępnych szczepionek. W czasie pandemii COVID-19 sezonowe zainteresowanie powyższym tematem uległo zmianie.
WNIOSKI. W czasie pandemii COVID-19 nastąpiły zmiany wyszukiwanych haseł w języku polskim związanych z grypą. Dotyczyły one okresu, w którym zapytania były częstsze oraz liczby zapytań związanych z wyrażeniami o tematyce grypy. W czasie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost zapytań o grypę w okresie zwiększonej zachorowalności na COVID-19.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top