PL EN
Postępowanie w zakażeniach bakteryjnych skóry i tkanek miękkich
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(1):89-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Skin and soft tissue infections (SSTIs) are a group of diseases usually caused by bacteria, and connected with different clinical picture, course, and prognosis. The increasing incidence of SSTIs is associated mainly with aging of the population, the increasing number of metabolic diseases, especially diabetes mellitus, as well as cardiovascular diseases. Although SSTIs are often benign and usually does not require medical consultations, some of them may cause a systemic infection. In this situation, knowledge of the principles of diagnostic work-up and therapy is essential. The principles of recognition and treatment of skin and soft tissue infections, including new biocidal drugs, are presented.

STRESZCZENIE
Zakażenia skóry i tkanek miękkich (ZSTM) stanowią grupę chorób, najczęściej o etiologii bakteryjnej, charakteryzujących się zróżnicowanym obrazem klinicznym, przebiegiem i rokowaniem. Coraz częstsze występowanie ZSTM wiąże się m.in. ze starzeniem się populacji, narastaniem częstości występowania chorób metabolicznych, zwłaszcza cukrzycy, a także chorób układu sercowo-naczyniowego. Jakkolwiek część ZSTM ma przebieg łagodny i najczęściej nie wymaga wizyty lekarskiej, to niektóre manifestacje mogą przybrać postać zakażenia ogólnoustrojowego. W tej sytuacji znajomość zasad diagnostyki i terapii jest niezbędna.
Przedstawiono zasady rozpoznawania i leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich, z uwzględnieniem nowych leków biobójczych.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top