PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zagrożenie związane z nowymi chorobami odzwierzęcymi: przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, opiekun koła: dr n. med. Karolina Lau., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
2
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-02-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-04-2024
 
 
Data akceptacji: 30-04-2024
 
 
Data publikacji online: 10-05-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Fiegler-Rudol   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, opiekun koła: dr n. med. Karolina Lau., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):69-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroby odzwierzęce, choroby przenoszone ze zwierząt na ludzi, w dalszym ciągu stanowią wyzwanie dla zdrowia publicznego pomimo postępów w zwalczaniu chorób zakaźnych. Skomplikowany związek między zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiskiem podkreśla fakt, że choroby odzwierzęce są przyczyną 60% nowo pojawiających się infekcji u ludzi. Kluczowymi źródłami przenoszenia są mokre targi, polowania na dziką zwierzynę, intensywna hodowla dzikich zwierząt oraz interakcje między zwierzętami domowymi a ludźmi. Historyczne przykłady, takie jak dżuma i poty angielskie, ilustrują długotrwały wpływ chorób odzwierzęcych. W miarę pojawiania się nowych wzorców przenoszenia konieczne jest stosowanie nowych technik przewidywania rozprzestrzeniania się choroby. W artykule omówiono pojawienie się nowych chorób odzwierzęcych, takich jak wirus Nipah i pandemia SARS-CoV-2, podkreślając znaczenie zrozumienia aspektów odzwierzęcych w zapobieganiu epidemiom. Ponowne pojawienie się chorób odzwierzęcych, takich jak gruźlica i choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, stwarza wyzwania, które dodatkowo pogłębiają takie czynniki, jak globalna działalność człowieka i zakłócenia spowodowane pandemią Covid-19. Badane są skutki dla zdrowia publicznego, w tym straty gospodarcze, oporność na antybiotyki i zakłócenia w handlu międzynarodowym.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top