PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ognisko choroby legionistów w Rzeszowie w 2023 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
2
PSSE w Rzeszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Polska, Polska
 
3
WSSE w Rzeszowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 26-02-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-05-2024
 
 
Data akceptacji: 07-05-2024
 
 
Data publikacji online: 08-05-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Adam Sidor   

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów, Polska
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):44-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Choroba legionistów jest typem ciężkiego zapalenia płuc wywołanego przez bakterie Legionella. Śmiertelność w tej chorobie wynosi 5-10%. Na większe ryzyko zachorowania narażone są osoby z różnymi chorobami współistniejącymi, osoby palące i osoby w starszym wieku. Cel: Celem pracy jest przedstawienie wyników dochodzenia epidemiologicznego w ognisku choroby legionistów które wystąpiło na terenie miasta Rzeszowa i okolic w sierpniu i wrześniu 2023 roku oraz przedstawienie zagrożenia związanego z obecnością bakterii Legionella w instalacjach i sieciach wodociągowych. Materiał i metody: Materiałem do niniejszej publikacji były dane z dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego w ognisku choroby legionistów w Rzeszowie w 2023 roku. Wyniki: Dochodzenie epidemiologiczne ujawniło 165 przypadków choroby legionistów w ognisku, w tym 152 przypadki potwierdzone oraz 13 przypadków prawdopodobnych. Śmiertelność w ognisku legionelozy wynosiła 15%. W toku prowadzonego dochodzenia prowadzono badania środowiskowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz instalacjach przemysłowych. W ramach badań środowiskowych pobrano 187 próbek wody, w tym 87 próbek wody ciepłej. Wnioski: Ognisko choroby legionistów na terenie miasta Rzeszowa zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie z strony bakterii Legionella dla zdrowia i życia szczególnie osób starszych cierpiących na choroby przewlekłe. Przeprowadzone badania środowiskowe potwierdziły najwyższą liczbę bakterii Legionella na poziomie średnim i wysokim w próbkach wody pobranych w mieszkaniach prywatnych osób chorych. Pomimo braku ścisłych uregulowań prawnych wskazujących wprost na obowiązki dotyczące okresowej dezynfekcji wewnętrznych instalacji zaopatrzenia w wodę ciepłą, należy podjąć współpracę z ich właścicielami w celu wyegzekwowania planów i działań w tym zakresie.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top