PL EN
Riketsjozy przenoszone przez kleszcze w Europie – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(4):523-530
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Tick-borne rickettsioses are emerging diseases in Europe. The Mediterranean region is endemic for rickettsioses, but the disease can also occur in other European countries.
Ticks can be a vector of these bacteria. Spotted fevers caused by rickettsiae have nonspecific symptoms and are difficult to diagnose. The results of serological tests are positive many days after the onset of symptoms. PCR method can be useful in the diagnostic process. In the article we discuss the problem of rickettsia in Europe.

STRESZCZENIE
Riketsjozy przenoszone przez kleszcze są stosunkowo nowymi chorobami w Europie. Region śródziemnomorski jest endemiczny dla riketsjoz, ale choroby mogą również występować w innych krajach Europy.
Kleszcze mogą być wektorem tych bakterii. Gorączki plamiste wywoływane przez riketsje mają niespecyficzne objawy i są trudne do zdiagnozowania. Wyniki testów serologicznych są pozytywne wiele dni po wystąpieniu objawów. Przydatność w diagnostyce może wykazać metoda PCR. W artykule omawiamy problem riketsji w Europie.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top