PL EN
Coxiella burnetii i gorączka Q – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(1):43-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Q fever is an emerging infectious disease in Europe. Q fever is a zoonosis and infected animals are the main source of infection. Ticks may act as a vector and transmit the pathogen to animals and humans. Q fever has non-specific symptoms and is difficult to diagnose. Results of serological tests are positive many days after manifestation of symptoms. PCR method might be useful in the diagnostic process.

STRESZCZENIE
Gorączka Q jest w Europie chorobą z kręgu „emerging” (nowo pojawiające się choroby zakaźne). Gorączka Q jest chorobą odzwierzęcą, a zakażone zwierzęta są głównym źródłem infekcji. Kleszcze mogą działać jako wektor i przenosić patogen na zwierzęta i ludzi. Gorączka Q ma niespecyficzne objawy i jest trudna do zdiagnozowania.
Wyniki testów serologicznych są pozytywne wiele dni po wystąpieniu objawów. Metoda PCR może być przydatna w procesie diagnostycznym.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top