PL EN
Zakażenia bakteryjne niedefiniujące AIDS u pacjentów z zakazeniem HIV
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(4):511-521
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
OBJECTIVES. The use of effective combinated antiretroviral therapy has significantly improved the prognosis of patients with HIV infection. Although current antiretroviral regimens are very effective in inhibiting viral replication, its elimination is not a viable goal of treatment. Despite cART, non–AIDS-defining bacterial infections are still a serious problem. The spectrum of these infections, and in particular the proportion of particular bacterial pathogens, is not sufficiently described in the scientific literature.
METHODS. In the study, HIV-infected patients followed at the HIV Out-Patient Clinic in Warsaw were registered in the clinic from 1 January 2007 to 31 July 2016. Survival analysis included 558 patients who met the study criteria.
RESULTS. Among 251 (44.9%) of those with positive culture, the most common bacterial pathogen was Staphylococcus aureus (33%) and Escherichia coli (11.1%). The most common bacteria in the upper respiratory tract was Staphylococcus aureus (26.6%). In urine cultures the most common bacteria was Escherichia coli (9.5%). Staphylococcus aureus (2.3%) and Staphylococcus epidermidis (2.3%) were the most common bacterial cultures in the wound. In skin cultures the most common bacteria was Staphylococcus aureus (3.9%). The highest number of positive cultures was obtained from the upper respiratory tract -166 (66.1%).
CONCLUSION. Non–AIDS-defining bacterial infections are a common clinical problem in HIV-infected patients despite the introduction of antiretroviral therapy and the pathogens that cause these infections are a very diverse group.

STRESZCZENIE
CELE. Zastosowanie skutecznej terapii antyretrowirusowej znacząco poprawiło rokowanie chorych zakażonych HIV. Chociaż obecne schematy terapii antyretrowirusowej są bardzo skuteczne w hamowaniu replikacji wirusa, to jego eliminacja nie jest możliwym osiągalnym celem leczenia. Pomimo cART, zakażenia bakteryjne niedefiniujące AIDS pozostają poważnym problemem. Spektrum tych zakażeń, a w szczególności udział poszczególnych patogenów bakteryjnych nie jest dostatecznie opisany w literaturze naukowej.
METODY. W wykonanym badaniu obserwowano pacjentów zakażonych HIV, znajdujących się pod opieką specjalistyczną Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w Warszawie, zarejestrowanych w poradni od 1 stycznia 2007 roku do 31 lipca 2016 roku. Do analizy przeżycia włączono 558 pacjentów spełniających kryteria badania.
WYNIKI. Wśród 251 (44,9%) osób z dodatnimi posiewami najbardziej powszechnym patogenem bakteryjnym był Staphylococcus aureus (33%,) oraz Escherichia coli (11,1%), przy czym w posiewach z górnych dróg oddechowych najczęściej hodowano Staphylococcus aureus (26,6%), w posiewach moczu najczęstszą stwierdzaną bakterią była Escherichia coli (9,5%), w posiewach z rany najczęściej hodowaną bakterią był Staphylococcus aureus (2,3%) i Staphylococcus epidermidis (2,3%) a w posiewach skóry w wyhodowanych bakteriach przeważał Staphylococcus aureus (3,9%). Największą ilość dodatnich posiewów uzyskano z górnych dróg oddechowych -166 (66,1%) posiewów.
WNIOSKI. Zakażenia bakteryjne niedefiniujące AIDS są częstym problemem klinicznym u pacjentów z zakażeniem HIV mimo wprowadzenia terapii antyretrowirusowej, a patogeny wywołujące te zakażenia stanowią bardzo różnorodną grupę.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top