PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Czym jest infodemiologia? Przegląd i rola w zdrowiu publicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 16-03-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-04-2024
 
 
Data akceptacji: 29-04-2024
 
 
Data publikacji online: 30-04-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Bartosz Klimiuk   

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk, Polska
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):81-89
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wykładniczy wzrost używania internetu oraz wynikający z tego wzrost ilości generowanych danych stwarza zarówno szanse, jak i wyzwania dla zdrowia publicznego. Infodemiologia, niedawno powstała dziedzina, pojawia się na przecięciu nauki związanych z informacją i zdrowia publicznego. Dąży do wykorzystania ogromnych ilości danych zdrowotnych generowanych w internecie na korzyść zdrowia publicznego. Niniejszy artykuł dostarcza kompleksowy przegląd infodemiologii, badając jej rozwój, metodologie oraz potencjał w adresowaniu wyzwań zdrowia publicznego. Omówiona zostaje rola infodemiologii w identyfikowaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się dezinformacji, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, która podkreśliła niebezpieczeństwa "infodemii" - nadmiaru informacji, zarówno prawdziwych, jak i fałszywych, utrudniających działania zdrowia publicznego. Poprzez badania oparte na popycie i podaży, infodemiologia oferuje unikalną perspektywę na trendy w zdrowiu, dynamikę dezinformacji oraz cyfrowe zachowania osób szukających informacji zdrowotnych. Narzędzia takie jak analiza sentymentu są wskazane jako istotne dla analizy danych zdrowotnych w czasie rzeczywistym. Pomimo potencjału infodemiologii, omówione są wyzwania takie jak przeciążenie danymi, czy dezinformacja. Artykuł kończy się podkreśleniem znaczenia interdyscyplinarnej współpracy, rozwoju zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz potrzeby wytycznych, aby maksymalizować wpływ tej dziedziny na politykę i praktykę zdrowia publicznego.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top