PL EN
Choroby zakaźne skóry jako wciąż aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny – przegląd nietypowych przypadków klinicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Dermatology, Jagiellonian University Medical College Katedra Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
2
Student Scientific Group of Dermatology, Jagiellonian University Medical College Studenckie Koło Naukowe Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
3
Department of Microbiology, Jagiellonian University Medical College Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 17-12-2023
 
 
Data akceptacji: 20-02-2024
 
 
Data publikacji online: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Kazimierz Jaworek   

Katedra Dermatologii UJ CM ul. Botaniczna 3,31-501 Kraków
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):27-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby zakaźne skóry są istotnym problemem zdrowia publicznego. Pomimo systematycznego rozwoju nowoczesnych narzędzi diagnostycznych oraz terapeutycznych stanowią poważne wyzwanie dla klinicystów. Ze względu na swoją powszechność niejednokrotnie są marginalizowane, co może opóźniać diagnozę oraz wdrożenie leczenia. Takie postępowanie w bardziej zaawansowanych klinicznie przypadkach może mieć poważne, czasem tragiczne następstwa. W pracy prezentowana jest seria czterech przypadków częstych chorób zakaźnych skóry o wyjątkowo nietypowym obrazie klinicznym: 49-letniej pacjentki z różą nawrotową podudzia prawego współwystępującej z infekcją SARS-CoV-2, 75-letniego pacjenta z uogólnioną, ciężką formą półpaśca, 38-letniej pacjentki z wszawicą głowową oraz 34-letniego pacjenta z ciężką postacią grzybicy skóry głowy owłosionej (typu „incognito”). W każdym z wymienionych przypadków zaprezentowano problemy z ustaleniem prawidłowej diagnozy, pomimo, że reprezentują one powszechnie występujące dermatozy bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze oraz grzybicze. W pracy zostały omówione czynniki ryzyka ww. chorób, patofizjologia ich nietypowego przebiegu, efekty oraz wyzwania w przeprowadzonym postępowaniu terapeutycznym. Dermatozy zakaźne skóry wymagają intensywnego leczenia i nie powinny być nigdy bagatelizowane.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top