PL EN
Opis przypadku: ciężki przebieg zapalenia mózgu niewiadomego pochodzenia
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-10-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(2):163-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

Abstract. The exact cause of encephalitis is still unclear in many cases, although the common etiological factors of this process are viruses such as herpes simplex virus and rabies virus, and also bacteria, fungi, parasites, several medicines and autoimmune diseases. Herein, we report a case of a 56-year-old man with a history of amnestic syndrome, impaired consciousness, somnolence throughout the day, headache, dizziness and hypertension, who was admitted to hospital with suspected neurological disease, and imaging features that were consistent with encephalitis of unknown etiology. Methods which were used to examine patient: cerebrospinal fluid testing, PCR examinations for viruses, testing of antibodies against surface antigens, magnetic resonance imaging of the head, psychiatric consultation, oncology consultation. The objective of this study is to demonstrate a case about an uncommon neurologic condition, which every clinician might meet in clinical practice. In this type of cases, the use of steroids such as dexamethasone and methylprednisolone might lead to a full recovery.

Streszczenie. Dokładna przyczyna zapalenia mózgu w wielu przypadkach jest nadal niejasna, aczkolwiek popularnymi czynnikami etiologicznymi tego procesu są wirusy, takie jak wirus opryszczki pospolitej i wirus wścieklizny, a także bakterie, grzyby, pasożyty, niektóre leki i choroby autoimmunologiczne. W pracy przedstawiono przypadek 56-letniego mężczyzny z wywiadem zespołu amnestycznego, zaburzeń świadomości, senności w ciągu dnia, bólów głowy, zawrotów głowy i nadciśnienia tętniczego, który został przyjęty do szpitala z podejrzeniem choroby neurologicznej oraz wynikami badań obrazowych, które odpowiadały charakterystyce zapalenia mózgu o nieznanej etiologii. Metody, które zastosowano do badania pacjenta: badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie PCR w kierunku wirusów, badanie przeciwciał przeciwko antygenom powierzchniowym, rezonans magnetyczny głowy, konsultacja psychiatryczna, konsultacja onkologiczna. Celem pracy jest przedstawienie przypadku rzadkiego schorzenia neurologicznego, z którym każdy klinicysta może spotkać się w praktyce klinicznej. W tego typu przypadkach stosowanie steroidów, takich jak deksametazon i metyloprednizolon, może doprowadzić do pełnego wyzdrowienia.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top