PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance, National Institute of Public Health NIH – National Research Institute, Polska
 
2
National AIDS Centre, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-01-2024
 
 
Data akceptacji: 01-02-2024
 
 
Data publikacji online: 05-04-2024
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marta Agnieszka Niedźwiedzka-Stadnik   

Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance, National Institute of Public Health NIH – National Research Institute, Polska
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(4):429-448
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: W Polsce mimo chwilowego zmniejszenia się liczby nowo rozpoznawanych zakażeń HIV w roku 2020, w 2021 zaobserwowano powrót do rosnącej liczby nowych zakażeń rejestrowanych w nadzorze. Cel: Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV, zachorowań na AIDS oraz zgonów osób chorych na AIDS w Polsce w roku 2021 w odniesieniu do wcześniejszych lat. Materiał i metody: Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków HIV/AIDS pochodzących od lekarzy i z laboratoriów oraz ankiety dotyczącej liczby badań przesiewowych w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju. Wykorzystano również zbiór danych klientów punktów konsultacyjno-diagnostycznych, koordynowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, które w sposób anonimowy zbiera dane epidemiologiczne i behawioralne dotyczące osób zgłaszających się na badanie. Wyniki: W 2021 roku w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 367 osób (wskaźnik rozpoznań 3,58 na 100 000), w tym u 236 obcokrajowców. Liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 43,3%, natomiast w porównaniu z medianą w latach 2015-2019 była większa o 3,8%. Podobnie, wśród klientów PKD liczba rozpoznanych zakażeń zwiększyła się o 45%, z 309 w 2020 r. do 448 w 2021 r. Ogółem u 62 osób zgłoszonych do nadzoru rozpoznano AIDS (zapadalność 0,16 na 100 000). Najwięcej zakażeń HIV stwierdzono u osób w wieku 30-39 lat (35,8%) oraz mężczyzn (82,1%). Wśród osób ze znaną drogą transmisji, najwięcej zakażeń HIV zgłoszono wśród mężczyzn MSM (68,7%). Odsetek zachorowań na AIDS, w przypadku których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zwiększył się o ponad 30 punktów procentowych (z 63,5% do 95,1% wszystkich zachorowań na AIDS). Wnioski: W 2021 roku liczba nowo rozpoznanych zakażeń HIV zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem, co prawdopodobnie wynika ze zmniejszenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i wzrostem liczby osób, które wykonały test w kierunku HIV.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top