PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Choroby zakaźne w Polsce w 2021 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-03-2024
 
 
Data akceptacji: 26-03-2024
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Rosińska   

Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(4):411-428
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Rok 2021 był drugim rokiem pandemii COVID-19, spodziewany był więc ciągły jej wpływ na inne choroby zakaźne. Naszym celem było dokonanie przeglądu danych epidemiologicznych oraz dostępnych raportów z nadzoru (Kronika Epidemiologiczna) w celu podsumowania sytuacji chorób zakaźnych w 2021 r. MATERIAŁ I METODY. Źródłem danych jest krajowy system nadzoru nad chorobami zakaźnymi, który gromadzi obowiązkowe zgłoszenia od lekarzy i kierowników laboratoriów oraz raporty z dochodzeń epidemiologicznych przygotowywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Uwzględniono także dane dotyczące umieralności na podstawie raportów Głównego Urzędu Statystycznego. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE. W 2021 odnotowano 2852789 przypadków COVID-19, co odpowiada zapadalności 7475,4 na 100000 mieszkańców, i 90126 zgonów związanych z COVID-19. W przypadku większości innych chorób zakaźnych zapadalność utrzymywała się na niższym poziomie niż przed pandemią. Dotyczyło to między innymi zapadalności na grypę i choroby grypopodobne (-5,4% w porównaniu z 2020 r. i – 37,6% w porównaniu z medianą w latach 2015–2019) oraz zapadalności na gruźlicę (+9,3% w porównaniu z 2020 r. i -35,9% w porównaniu z medianą w latach 2015–2019). W porównaniu z 2020 r. spadła zapadalność na: krztusiec (- 5,7%), odra (-54,9%), różyczka (48,7%), świnka (-16,4%), ospa wietrzna (-19,0%) lub inwazyjna H. influenzae choroba (-33,0%).Wyjątkiem od tych trendów była zapadalność na zakażenia jelitowe Clostridium difficile, która była o 88,2% wyższa w porównaniu z medianą z lat 2015-2019. W 2021 r. zgłoszono 21 157 przypadków i 1120 zgonów. Odnotowano prawie 4-krotny wzrost częstości występowania zakażeń norowirusami. Liczba rozpoznań przewlekłego zapalenia wątroby była znacznie niższa od mediany za lata 2015-2019 (-53,7% dla HBV i – 68,8% dla HCV). Pandemia COVID-19 nadal odgrywała kluczową rolę jako problem zdrowia publicznego, ale jej wpływ na inne choroby zakaźne zmniejszył się w stosunku do 2020 r. Mniejsza liczba zarejestrowanych przypadków prawdopodobnie wynika ze skutków interwencji niefarmaceutycznych i opóźnień w rejestracji związanych z ograniczonymi zasobami zdrowia publicznego.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top