PL EN
Badanie piasku z terenów rekreacyjnych i piaskownic na terenie miasta Warszawy, na obecność glisty ludzkiej (Ascaris Lumbricoid
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 07-06-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(1):53-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Improper maintenance of the cleanliness of sand in sandboxes can be a source of human pathogenic helminths, including Toxocara spp., Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, leading to parasitic infections.
AIM OF THE STUDY. The purpose of this study was to evaluate the sanitary condition of sandboxes in playgrounds and recreational areas in Warsaw for the presence of Human roundworm (Ascaris lumbricoides) and Toxocara spp. in sand.
MATERIAL AND METHODS. 450 sand samples from 90 sandboxes in the city of Warsaw were analyzed. The flotation method was used for the study, and the material was evaluated using a light microscope.
RESULTS. The conducted examinations did not reveal the presence of parasite eggs, indicating that hygiene rules were observed and appropriate recommendations were followed.
CONCLUSIONS. The analyzed sand samples are free of the tested parasites.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Niewłaściwe utrzymywanie stanu czystości piasku w piaskownicach może być źródłem występowania helmintów chorobotwórczych dla ludzi m.in. Toxocara spp., Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides,
które prowadzą do zakażeń pasożytniczych.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena stanu sanitarnego piaskownic na placach zabawach i terenach rekreacyjnych w Warszawie pod względem obecności glisty ludzkiej (Ascaris lumbricoides) oraz Toxocara spp.
w piasku.
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano 450 próbek piasku z 90 piaskownic na terenie miasta Warszawy. Do badań wykorzystano metodę flotacji, a materiał oceniano z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.
WYNIKI. Przeprowadzone badania nie wykazały obecności jaj pasożytów, co wskazuje na zachowanie zasad higieny i przestrzeganie odpowiednich zaleceń.
WNIOSKI. Poddane analizie próbki piasku są wolne od badanych pasożytów.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top