PL EN
Wielopostaciowość promienicy – jednoczesna aktynomikoza obszaru szyjno-twarzowego i brzusznego, opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Infectious Diseases and Hepatology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Data nadesłania: 19-10-2023
 
 
Data akceptacji: 19-02-2023
 
 
Data publikacji online: 26-04-2024
 
 
Data publikacji: 07-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Jaroszewicz   

49 Aleja Legionów street, 41-902 Bytom, Poland
 
 
Przegl Epidemiol 2024;78(1):16-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Promienica (aktynomikoza) jest rzadką chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie beztlenowe. Jest ona szczególnie trudna do zdiagnozowania ze względu na niespecyficzne objawy i zdolność do naśladowania zmian nowotworowych lub zapalnych. Skutkuje to często zbyt późnym lub błędnym rozpoznaniem. W artykule przedstawiono przypadek 31-letniej kobiety rasy kaukaskiej z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych i zapaleniem migdałków. Po zbadaniu materiału pobranego w trakcie tonsillektomii u pacjentki rozpoznano promienicę migdałka podniebiennego lewego. Pomimo wprowadzenia antybiotykoterapii odnotowano początkową progresję z pojawieniem się licznych zmian w wątrobie i śledzionie, które uległy regresji w trakcie dalszej antybiotykoterapii. Jednoczesne występowanie promienicy brzusznej i szyjno-twarzowej jest bardzo rzadkim przypadkiem, który nie był wcześniej opisywany. Istotne jest, aby w praktyce klinicznej brać pod uwagę możliwość wystąpienia aktynomikozy w różnych lokalizacjach oraz uwzględnić ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top