PL EN
Świnka w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
1
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute, Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
 
 
Data nadesłania: 04-01-2024
 
 
Data akceptacji: 25-03-2025
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(4):476-481
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Świnka to zakaźna choroba wirusowa występująca głównie u dzieci, której źródłem zakażenia jest osoba chora/zakażona. Od 2003 r. szczepienia przeciw śwince w Polsce są obowiązkowe, wykonywane według dwudawkowego schematu. W ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) stosuje się szczepionkę skojarzoną MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) dla całej populacji dzieci. CEL PRACY. Celem pracy była ocena wskaźników epidemiologicznych dotyczących świnki w Polsce w 2021 r. w porównaniu do lat wcześniejszych, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19. MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2021 przeprowadzono na podstawie interpretacji danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2021 roku” oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2021 roku”. WYNIKI. W 2021 r. w Polsce zarejestrowano 484 zachorowania na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 1,3 na 100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu z rokiem 2020. Najwyższą zapadalność 1,8 na 100 tys. mieszkańców zarejestrowano w województwie pomorskim, a najniższą – 0,7 w woj. dolnośląskim. Najwyższą zapadalność (6,4/100 tys.) odnotowano u dzieci w wieku 0-4 oraz 5-9 lat. Zapadalność mężczyzn (1,4/100 tys.) była wyższa niż kobiet (1,1). W 2021 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 9 chorych, było to więcej niż w 2020 r. WNIOSKI. Spadek liczby zachorowań na świnkę w 2021 r. był prawdopodobnie rezultatem trwającej pandemii – obostrzenia wprowadzone w okresie pandemii doprowadziły do zmniejszenia się liczby zachorowań nie tylko na COVID-19, ale również inne choroby szerzące się drogą kropelkową, w tym świnkę. Liczba zarejestrowanych zachorowań na podstawie zgłoszeń lekarzy rozpoznających może być zaniżona w stosunku do rzeczywistej liczby zachorowań ze względu na utrzymujący się utrudniony dostęp pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top