PL EN
Świnka w Polsce w 2018 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 13-01-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(3):406-410
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Vaccination against mumps from 2003 is mandatory in Poland and given as two dose scheme with MMR vaccine (mumps, measles, and rubella). Earlier this vaccination was only recommended.
Despite observed decline in mumps incidence for over a decade which is a result of conducted vaccinations, mumps is still a common disease among the children.
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2018, including vaccination coverage in Polish population, in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2018” and “Vaccinations in Poland in 2018”.
RESULTS. In total, there were 1 585 mumps cases registered in Poland in 2018. Incidence of mumps was 4.1 per 100,000 and it was lower in comparison with 2017. The highest incidence (6.6 per 100 000) was registered in Opolskie voivodeship and the lowest (2.6) – in Warmińsko-mazurskie voivodeship. The highest incidence rate was observed among children aged 5 years (39.2 per 100 000). Incidence in men (5.0 per 100 000) was higher than in women (3.4). In 2018, 28 people were hospitalized due to mumps. Vaccination coverage of children aged 3 years in Poland in 2018 was 92,9% and it was lower by 1.1% in comparison with year 2017.
CONCLUSIONS. Systematic execution of mumps vaccination in accordance with the National Immunisation Programme resulted in a significant decrease in the number of registered cases. Due to the high vaccination coverage further decline in the number of cases is expected.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Od 2003 r. szczepienia przeciw śwince są obowiązkowe, wykonywane według dwudawkowego schematu. Stosowana jest szczepionka skojarzona MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce). Wprowadzenie obowiązku szczepień umożliwiło obniżenie wskaźników epidemiologicznych świnki w okresie ostatnich 10 lat.
Pomimo tego, świnka wciąż jest chorobą często występującą w dzieciństwie.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w 2018 r. w odniesieniu do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Oceny sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2018 dokonano na podstawie interpretacji danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku”.
WYNIKI. W 2018 r. w Polsce zarejestrowano 1 585 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 4,1 na 100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu z rokiem 2017. Najwyższą zapadalność 6,6 na 100 tys. mieszkańców zarejestrowano w województwie opolskim, a najniższą – 2,6 w woj. warmińsko-mazurskim.
Najwyższa zapadalność (39,2/100 tys.) wystąpiła u dzieci w wieku 5 lat. Zapadalność mężczyzn (5,0/100 tys.) była wyższa niż kobiet (3,4). W 2018 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 28 chorych, było to mniej niż w 2017 r. (31). Stan zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3. roku życia był mniejszy o 1,1% w porównaniu do 2017 roku i wynosił 92,9% w skali całej Polski.
WNIOSKI. Zachowanie wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci przeciw śwince pozwoli na utrzymanie trendu spadku zachorowań na świnkę w kolejnych latach.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top