PL EN
Odra w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
1
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
 
 
Data nadesłania: 10-01-2024
 
 
Data akceptacji: 15-01-2024
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(4):496-503
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób wieku dziecięcego, jednakże zachowania występują również u dorosłych. Jest chorobą od wielu lat objętą programem eliminacji, koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Eliminacja odry w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia 95% poziomu zaszczepienia populacji dwiema dawkami szczepionki, monitorowania sytuacji epidemiologicznej, rejestrowania wszystkich podejrzeń odry oraz prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej przez Laboratorium Referencyjne WHO. W naszym kraju funkcję tę pełni Zakład Wirusologii NIZP PZH -PIB w Warszawie. CEL PRACY. Celem pracy jest ocena wskaźników epidemiologicznych odry w Polsce w 2021 r. z uwzględnieniem stanu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz stopnia realizacji programu eliminacji odry Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce. MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce przeprowadzono na podstawie jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP PZH-PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2021 roku” oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2021 roku”. WYNIKI. W 2021 r. zarejestrowano w Polsce 13 zachorowań na odrę (zapadalność 0,03 na 100 000), o 44,8% mniej niż w 2020 r. i o 80% mniej niż wyniosła mediana w latach 2014-2018., W 2021 r. odnotowano najwyższą zapadalność wynoszącą 0,32 na 100 000 dzieci w wieku 0-4 lata. Hospitalizowano 6 chorych (46,2%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. Zarejestrowano 32 podejrzeń odry, przy oczekiwanych ponad stu przypadkach. Stan zaszczepienia pierwszą dawką dzieci w 3 r. ż. wyniósł 90,8%, a drugą dawką dzieci w 9 r. ż. – 84,6%. PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wskaźniki epidemiologiczne odry w 2021 r. w Polsce w porównaniu do roku 2020 uległy obniżeniu. Podobny trend obserwowany w całej Europie. Ma to związek z wygaszeniem ognisk, które miały miejsce przed pandemią, głównie w 2019 r.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top