PL EN
Ospa wietrzna w Polsce w 2021 roku
 
Więcej
Ukryj
1
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data akceptacji: 22-03-2024
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Paradowska-Stankiewicz   

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa tel.: + 48 22 54 21 286
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(4):489-495
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Ospa wietrzna jest wysoce zakaźną chorobą, której jednak można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia. W Polsce szczepienia przeciwko tej chorobie są rekomendowane, odpłatne i ospa wietrzna pozostaje bardzo częsta. W ostatnich latach, począwszy od 2002 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa zapadalności na ospę wietrzną, poza 2020 rokiem. W 2020 roku odnotowano spadek zachorowań. CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2021 r. oraz porównanie z sytuacją w poprzednich latach, a także ocena wpływu pandemii COVID-19 na poziom zachorowalności na ospę wietrzną w Polsce. MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2021 r. przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2021 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2021 r.”. Ponadto opisano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2021 r. WYNIKI. W 2021 r. w Polsce zarejestrowano 57 669 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 42% mniej niż w roku poprzednim. Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2021 wynosiła 151,1na 100 tys. i była niższa niż w 2020 r, a także w 2019 roku, w którym wynosiła 470,6/100 tys. Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie dolnośląskim – 99,2/100 tys., najwyższą natomiast w województwie śląskim – 215,8/100 tys. Najwięcej zachorowań dotyczyło dzieci w wieku 0-4 lata (18 028). Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa niż kobiet (159,5 vs 143,3/100 tys.), a mieszkańców miasta wyższa niż mieszkańców wsi (152,1 vs 149,6/100 tys.). Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2021 r. objęła 210 osób, co stanowiło 0,36% ogółu liczby zarejestrowanych zachorowań. PODSUMOWANIE. W 2021 r. wystąpił spadek liczby zachorowań na ospę wietrzną w porównaniu z poprzednim rokiem. Niższa zapadalność mogła być wynikiem zmniejszenia transmisji wirusa ospy wietrznej, spadek liczby przypadków ma związek m.in. z obostrzeniami, jakie wprowadzono w związku z pandemią COVID-19, a które skutkują m.in. ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, noszeniem maseczek i zwiększonym dystansem społecznym.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top