PL EN
Wyzwania w diagnostyce pacjentów z gorączką, powracających z rejonów tropikalnych – czy to denga czy chikungunya
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-04-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(4):450-457
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Arthropod-borne viral infections caused by dengue virus (DENV) and chikungunya virus (CHIKV) are prevalent in the same regions and are spread by the same mosquito type (Aedes) and have similar clinical manifestations. 
This study emphasized the challenges of diagnosing fever in a patient returning from a tropical area. We report a case of a 52-year-old patient who presented with fever, myalgia, and headache after travelling to Laos and Thailand. After ten days of the disease, the diagnosis of chikungunya was made. Recent travel history should be a standard part of assessment when consulting febrile patients and is essential for further diagnosis. Malaria should permanently be excluded from travellers returning from tropical regions with fever. In the differential diagnosis, dengue, chikungunya, and other mosquito-borne infections should be considered. Patients wishing to travel to such areas need to be educated beforehand on the necessary preventative measures.

STRESZCZENIE
Zakażenia wirusowe przenoszone przez stawonogi, wywoływane przez wirus dengi (DENV) i wirus chikungunya (CHIKV), występują w tych samych regionach i są rozprzestrzeniane przez ten sam rodzaj komarów (Aedes), a ich objawy kliniczne są podobne.
W pracy zwrócono uwagę na wyzwania związane z rozpoznaniem przyczyny gorączki u pacjentów powracających z obszarów tropikalnych. Przedstawiamy przypadek 52-letniego pacjenta, u którego wystąpiła gorączka, bóle mięśni i głowy po podróży do Laosu i Tajlandii. Po dziesięciu dniach trwania choroby postawiono rozpoznanie chikungunya. Wywiad dotyczący historii podróży powinien być standardowym elementem oceny podczas konsultacji pacjentów z gorączką i jest niezbędny do dalszej diagnostyki. U podróżnych powracających z regionów tropikalnych z gorączką należy w pierwszej kolejności wykluczać malarię. W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę dengę, chikungunyę i inne choroby przenoszone przez komary. Pacjenci, którzy zamierzają podróżować do takich regionów, powinni wcześniej się przygotować w zakresie profilaktyki chorób
tropikalnych.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top