PL EN
Czy można zmniejszyć ryzyko epidemii stanu przedcukrzycowego i cukrzycy w Polsce?.
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 08-04-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2020;74(4):676-685
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Prediabetes, i.e. impaired fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance (IGT), are associated with an increased risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular deaths, dementia, and cancer (1-4). According to the recommendations of the Polish Diabetes Association, both pre-diabetes and diabetes are indications for lifestyle modification (5). The joint efforts of many specialists in various fields may slow down this epidemic of the 21st century. The aim of the study is to answer the question “Is it possible to reduce the risk of an epidemic of prediabetes and diabetes in Poland?”

STRESZCZENIE
Stan przedcukrzycowy (prediabetes), czyli nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG) oraz nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT) jest związany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, zgonów z przyczyn sercowonaczyniowych, demencji oraz nowotworów (1-4). Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zarówno stan przedcukrzycowy, jak i cukrzyca są wskazaniem do modyfikacji stylu życia (5). Wspólne działania wielu specjalistów z różnych dziedzin być może wyhamują tę epidemię XXI wieku.
Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czy można zmniejszyć ryzyko epidemii stanu przedcukrzycowego i cukrzycy w Polsce?”

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top