PL EN
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z zespołem metabolicznym pracujących w rolnictwie
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 14-07-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(1):108-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. Cardiovascular diseases are the main death cause in Poland. Several clinical studies showed association between metabolic syndrome and higher prevalence of diabetes mellitus, cardiac events and mortality. The aim of the study was to estimate cardiovascular complications and death risk in subjects with metabolic syndrome (MS) working in agriculture.
MATERIAL AND METHODS. The study included 332 people working in agriculture in Lodz voivodeship, 231 with MS and 101 healthy ones. Increased risk of cardiovascular complications was determined for pulse pressure (pp) >63 mmHg. Based on the SCORE index, 10-year death risk due to cardiovascular complications was estimated taking into account sex, age, smoking, systolic blood pressure and total cholesterol concentration.
A value ≥5% was accepted as high risk of death within 10 years.
RESULTS. Increased risk of cardiovascular complications (pulse pressure >63 mmHg) was found in 31.60% subjects with MS and 6.93% healthy ones
CONCLUSIONS. High risk of cardiovascular complications and death occurs statistically more frequently in subjects with MS than in the rest of the population.

STRESZCZENIE
CEL. Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. W badaniach klinicznych wykazano związek między występowaniem zespołu metabolicznego a zwiększoną częstością występowania cukrzycy typu 2, zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności. Celem pracy była ocena ryzyka powikłań i zgonu z powodów sercowo-naczyniowych u osób z zespołem metabolicznym (ZM) pracujących w rolnictwie.
MATERIAŁ I METODY. W badaniu wzięło udział łącznie 332 mieszkańców województwa łódzkiego pracujących w rolnictwie, w tym 231 osób z ZM i 101 osób zdrowych. Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oceniano na podstawie wartości ciśnienia tętna >63 mmHg. 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowonaczyniowych oceniano przy użyciu tablic SCORE, uwzględniających płeć, wiek, skurczowe ciśnienie tętnicze i stężenie cholesterolu. Wartości ≥5% uznano za wysokie ryzyko zgonu w ciągu 10 lat.
WYNIKI. Zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych (ciśnienie tętna >63 mmHg) stwierdzono u 31,6% badanych z ZM i 6,9% osób zdrowych
WNIOSKI. Wysokie ryzyko powikłań i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych występuje istotnie częściej u osób z ZM niż zdrowych

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top