PL EN
Tularemia – opis przypadku i omówienie choroby
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-10-2021
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(2):184-191
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
Tularaemia is a rare infectious disease caused by Francisella tularensis. In Poland, F. tularensis infections are caused by F. tularensis subspecies holarctica (type B). The disease is widespread among multiple animal species. Humans are usually infected via insect bites and less commonly by other routes (contact with animals, inhalation of contaminated aerosol or dust, or oral route). In recent years, the prevalence of tularaemia in Poland was slightly more than dozen cases per year. Depending on the route of infection, the disease has various clinical presentations, of which the most common is the ulceroglandular form. We present a typical case of this clinical form, along with information on epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of this rare disease. Because of a low prevalence and miscellaneous clinical features, the diagnosis is often delayed.
Tularaemia should be included in the differential diagnosis of fever with local lymph node enlargement as well as atypical cases of upper airway infections and pneumonia.

STRESZCZENIE
Tularemia jest rzadką chorobą zakaźną, powodowaną przez zakażenie Francisella tularensis. W Polsce zakażenia powoduje podgatunek F. tularensis subspecies holoarctica (typ B). Tularemia jest rozpowszechniona wśród wielu gatunków zwierząt. Do zakażenia ludzi dochodzi najczęściej wskutek przeniesienia bakterii przez ugryzienie owada, rzadziej innymi drogami (kontakt z zakażonym zwierzęciem, inhalacja zakażonego aerozolu lub pyłu albo drogą doustną). Częstość choroby w Polsce w ostatnich latach to około kilkunastu przypadków rocznie. W zależności od drogi zakażenia tularemia ma wiele postaci, z których najczęstsza to wrzodziejąco-węzłowa. W artykule opisano typowy przypadek tej postaci tularemii, jak również przedstawiono informacje na temat epidemiologii, postaci klinicznych, diagnostyki i leczenia tej rzadkiej choroby. Ze względu na małą częstość występowania i różnorodny obraz kliniczny rozpoznanie często bywa opóźnione, dlatego należy pamiętać o uwzględnieniu tularemii w diagnostyce różnicowej m.in. gorączki z lokalnym powiększeniem węzłów chłonnych, jak również atypowych infekcji górnych dróg oddechowych i płuc.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top