PL EN
Salmonelozy w Polsce w 2017 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(4):463-477
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
AIM. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of salmonellosis in 2017 in Poland compared to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The assessment of the epidemiological situation was performed on the basis of data submitted to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance NIPH-NIH by sanitaryepidemiological stations by means of the Epidemiological Case Reporting System (SRWE) and the Registry of Epidemic Outbreaks (ROE), along with data from the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” (NIPH-NIH, CSI, Warsaw 2018), and information from the laboratories of Sanitary epidemiological Stations as well as data from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2017, 10 000 cases of Salmonella infection were registered in Poland, 9 710 were cases of intestinal salmonellosis, 290 were forms of extraintestinal salmonellosis. The incidence rate per 100 thousand population was 26.0. The hospitalization rate for all salmonellosis cases was 63.3%. Confirmed cases accounted for 92,1% of all cases, the remaining 7.9% were probable cases. Peak incidence occurred, as in previous years, in the summer months. The voivodships with the largest number of cases caused by Salmonella were the Mazowieckie and Małopolskie voivodeships, the least was recorded in the Lubuskie voivodeship. The age group in which the highest percentage of food poisonings was recorded were children aged 0-4, while extraintestinal forms most often concerned people aged over 60. 278 food poisoning outbreaks were recorded, in which Salmonella Enteritidis was the most frequently isolated serotype. This serotype was most often isolated in foodborne outbreaks and in sporadic cases, it is responsible for 92% of all salmonellosis. Salmonella infection was found in 0.2% of people working with food and in 8.1% of contacts of the cases. According to data from the Central Statistical Office, 10 people died of salmonellosis in 2017.
CONCLUSIONS. In 2017, the number of people infected with Salmonella was as high as in 2016, the reason for the persistence of such a high number of cases may be the association of some infections with an international salmonellosis outbreak, the peak of which was in 2016.
The high incidence of salmonellosis may also be a consequence of legal changes introduced in 2014 regarding the reporting of positive test results by laboratories for epidemiological surveillance.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na salmonelozy w roku 2017 w porównaniu do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Oceny sytuacji epidemiologicznej dokonano na podstawie danych przekazanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne poprzez System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych oraz system Rejestr Ognisk Epidemicznych, jak również danych z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa, 2018), a także z informacji z laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych i danych Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 10 000 przypadków zakażeń pałeczkami z rodzaju Salmonella, 9 710 to przypadki salmonelozy jelitowej, 290 to salmonelozy pozajelitowe. Zapadalność na 100 tys. ludności wyniosła 26,0. Odsetek hospitalizacji dla salmoneloz ogółem wyniósł 63,3%. Przypadki potwierdzone stanowiły 92,1 % wszystkich zachorowań, pozostałe 7,9 % to przypadki prawdopodobne. Szczyt zachorowań przypadł, tak jak w ubiegłych latach, w miesiącach letnich. Województwami z największą liczbą przypadków zachorowań wywołanych pałeczkami Salmonella były mazowieckie i małopolskie, najmniej zachorowań odnotowano w województwie lubuskim. Grupą wieku, w której odnotowano największy odsetek zatruć pokarmowych były dzieci w przedziale wieku 0-4 lata, natomiast postaci pozajelitowe najczęściej dotyczyły osób 60+. Zarejestrowano 278 ognisk zatruć pokarmowych, w których najczęściej izolowanym serotypem była Salmonella Enteritidis. Serotyp ten był najczęściej izolowany w ogniskach zatruć pokarmowych oraz w przypadkach sporadycznych, odpowiadał za 92 % wszystkich salmoneloz. Zakażenie pałeczkami Salmonella stwierdzono u 0,2% osób pracujących z żywnością oraz u 8,1% osób z kontaktu z osobą chorą. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z powodu salmoneloz w 2017 roku zmarło 10 osób.
WNIOSKI. W 2017 r. odnotowano równie wysoką liczbę osób zakażonych pałeczkami z rodzaju Salmonella co w roku 2016, przyczyną utrzymywania się tak wysokiej liczby przypadków może być powiązanie części zakażeń z międzynarodowym ogniskiem salmonelozowym, którego szczyt przypadł na rok 2016.
Wysoka liczba przypadków zachorowań na salmonelozy może być również konsekwencją zmian prawnych wprowadzonych w 2014 roku dotyczących zgłaszania do nadzoru epidemiologicznego dodatnich wyników badań przez laboratoria.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top