PL EN
Ocena przydatności oznaczania aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy w limfocytamych zapaleniach opon mózgowordzeniowych
 
 
Więcej
Ukryj
 
Przegl Epidemiol 1995;49(1-2):35-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top