PL EN
Kiła guzkowo-pełzakowata (guzkowo-wrzodziejąca) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 25-10-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(2):184-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
We describe the case of tertiary syphilis involving the skin. The lesions had a nodular-ulcerative form, localized on both arms. The patient had high titers of treponemal and non-treponemal serological tests for syphilis and histopathological picture was indicative for nodulo-ulcerative syphilis. No cardiological, neurological or ophtalmological abnormalities were found. The patient was treated with 2.4 million units i.m. of benzathine benzylpenicillin three times at weekly intervals, according to European Guideline. Unfortunately, the patient was lost for scheduled follow-up. More than two years later the skin lesions healed completely leaving discrete scars and a four-fold decline in a titre of Venereal Disease Laboratory Test was noticed.

STRESZCZENIE
Prezentujemy przypadek pacjenta z kiłą trzeciego okresu z zajęciem skóry pod postacią kiły guzkowo-wrzodziejącej w obrębie kończyn górnych. Chory miał wysokie miana odczynów krętkowych i niekrętkowych i obraz mikroskopowy typowy dla tej postaci kiły. Pacjent otrzymał trzy dawki benzylpenicyliny benzatynowej, każda po 2,4 mln j. w odstępach tygodniowych, zgodnie z Zaleceniami Europejskimi. Niestety, nie zgłosił się do żadnej z wyznaczonych wizyt kontrolnych. Po ponad dwóch latach stwierdzono całkowite wygojenie zmian skórnych z pozostawieniem dyskretnych blizn oraz 4-krotny spadek miana odczynu VDRL.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top