PL EN
Wpływ lockdownu na zmiany w stylu życia, w tym na zmiany w spożyciu wybranych grup produkt&oa
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 13-06-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2022;76(1):79-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
The aim of the study was to assess the lifestyle of a selected group of inhabitants of the Mazowieckie Voivodeship before the pandemic and to analyse the impact of lockdown on changes in lifestyle, including changes in the consumption of selected food products that are a source of vitamins and minerals. In August 2020, a survey was conducted based on a proprietary questionnaire. It was shown that during the lockdown period, 24.7% of women and 27.1% of men made changes in their lives. The changes concerned working hours, nature of work, hours of sleep, number of meals consumed and diet. The analysis of the diet showed a decrease in the consumption of vegetables, fruits and legumes in some respondents, which, with low frequency of consumption, may lead to a deficiency of dietary fibre, vitamin C, folic acid, polyphenols and potassium. The consumption of fish, spreadable fats, salt, sugar and drinks was not compliant with the recommendations of healthy eating. Public education about healthy lifestyles is essential to prevent complications from COVID-19.

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena stylu życia wybranej grupy mieszkańców województwa mazowieckiego przed pandemią oraz analiza wpływu lockdownu na zmiany w stylu życia, w tym na zmiany w spożyciu wybranych produktów spożywczych będących źródłem witamin i składników mineralnych. W sierpniu 2020 roku przeprowadzono, w oparciu o autorski kwestionariusz, badania ankietowe. Wykazano, że w okresie lockdownu 24,7% kobiet i 27,1% mężczyzn wprowadziło zmiany w swoim życiu. Zmiany dotyczyły godzin pracy, charakteru pracy, godzin snu, liczby spożywanych posiłków i sposobu żywienia. Analiza sposobu żywienia wykazała u części respondentów spadek spożycia warzyw, owoców, roślin strączkowych, co może prowadzić do niedoboru błonnika pokarmowego, witaminy C, kwasu foliowego, polifenoli oraz potasu. Niezgodne z zaleceniami zdrowego żywienia było spożycie ryb, tłuszczów do smarowania, soli, cukru i napojów. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z COVID-19 niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top