PL EN
Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2017 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(2):179-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
AIM. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases and death among AIDS cases in Poland in 2017 in comparison to the changes in preceding years.
MATERIALS AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on reports of newly detected HIV cases and AIDS cases and the results of the annual survey of HIV testing conducted among the laboratories throughout the country.
RESULTS. In 2017 there were 1,419 HIV cases newly diagnosed in Poland (diagnosis rate: 3.69 per 100,000), including 51 among non-Polish citizens. The frequency of newly detected HIV infections increased by nearly 8% compared to the previous year and by almost 28% compared to the median in 2011-2015 years. The total number of AIDS cases was 108 (incidence 0.28 per 100,000), and 20 people died from AIDS disease (0.05 per 100,000). New HIV diagnoses were reported mainly among people in age 20 to 39 years (69.5%) and among men (88.5%).
Among cases with known transmission route, 69.5% concerned among men who had sexual contact with men (MSM). The percentage of MSM cases, similarly to heterosexual cases decrease in comparison to previous year, relatively by 5.7% and 6.4%.
The percentage of AIDS cases diagnosed at the same time with HIV diagnosis increased by 6% percentage points in comparison with 2016 year (from 68% to 74% AIDS cases).
CONCLUSION. The most HIV cases are diagnosed among MSM, so prophylactic activities are still needed in this key population. It is also need to increase the number of new cases linkage-to-care and to improve the low frequency in HIV testing rate in all population.

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV, zachorowań na AIDS oraz zgonów osób chorych na AIDS w Polsce w roku 2017, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków HIV/AIDS pochodzących od lekarzy i z laboratoriów oraz ankiety dotyczącej liczby badań przesiewowych w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju.
WYNIKI. W 2017 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 419 osób (wskaźnik rozpoznań 3,69 na 100 000 mieszkańców), w tym u 51 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 8%, a w porównaniu z medianą w latach 2011-2015, prawie o 28%. Ogółem u 108 osób rozpoznano AIDS (zapadalność 0,28 na 100 000), a 20 osób chorych na AIDS zmarło (0,05 na 100 000). Zakażenia HIV wystąpiły głównie u osób w wieku od 20 do 39 lat (69,5%) i mężczyzn (88,5%). Wśród osób ze znaną drogą transmisji zakażenia, 69,5% nowo rozpoznanych zakażeń HIV zgłoszono wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Odsetek osób zakażonych w tej grupie, podobnie jak odsetek osób zakażonych w wyniku kontaktów heteroseksualnych zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o odpowiednio 5,7% i 6,4%. Odsetek zachorowań na AIDS, w przypadku których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zwiększył się w porównaniu z rokiem 2016 o 6% punktów procentowych (z 68% do 74% zachorowań na AIDS).
WNIOSKI. Najwięcej osób zakażonych HIV nadal rejestrowanych jest w grupie MSM, co wymaga podtrzymywania działań profilaktycznych prowadzonych w tej populacji kluczowej. Należy również podjąć działania prowadzące do zwiększenia liczby osób z nowo rozpoznanym zakażeniem, włączonych do opieki medycznej oraz poprawić niską częstość wykonywania badań w kierunku HIV w całej populacji.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top