PL EN
Giardasis (Lambliasis) in Poland in 2021
 
Więcej
Ukryj
1
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
 
 
Data nadesłania: 15-11-2023
 
 
Data akceptacji: 29-04-2024
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(4):520-530
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
WSTĘP. Giardioza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną pierwotniakiem Giardia lamblia (znanym również jako Giardia intestinalis i Giardia duodenalis), powodującą objawy ze strony układu pokarmowego. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej wody lub żywności lub przez kontakt z zakażoną osobą. W Polsce istnieje obowiązek zgłoszenia każdego rozpoznanego przypadku giardiozy na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. CEL. Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań na giardiozę w Polsce w roku 2021 w porównaniu do danych z lat poprzednich. MATERIAŁY I METODY. Badanie zostało oparte na danych z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” wydanych w latach 2008-2021 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, danych jednostkowych zarejestrowanych w systemie Epibaza oraz danych o ogniskach pokarmowych przekazanych do systemu Rejestr Ognisk Epidemicznych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. WYNIKI. W 2021 r. zarejestrowano 559 przypadków giardiozy (558 przypadków potwierdzonych i 1 przypadek prawdopodobny). W porównaniu do roku 2020 odnotowano wzrost liczby zakażeń o 56%, a jednocześnie spadek liczby zakażeń o 29% w stosunku do roku 2019. Przypadki zachorowań odnotowano we wszystkich województwach, najwyższy wskaźnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców zanotowano w województwie podlaskim (9,2/100 tys.). Współczynnik zapadalności dla kraju wyniósł 1,5/100 tys. Giardiozę diagnozowano u pacjentów we wszystkich grupach wieku, przy czym największą grupę chorych stanowiły dzieci w wieku 0-4 lata i 5-9 lat - ponad 40% wszystkich zaraportowanych przypadków. Odsetek hospitalizacji chorych z rozpoznaniem giardiozy wynosił 9,7% i był niższy niż w roku 2020, w którym wynosił 12,4%. Podobnie jak w latach poprzednich nie odnotowano żadnego zgonu z powodu giardiozy. WNIOSKI. Liczba przypadków giardiozy wzrosła w porównaniu do roku 2020 jednak nie osiągnęła wartości sprzed pandemii. Podobnie jak w poprzednich latach stwierdzono występowanie różnice odnośnie wieku i płci osób chorujących w Polsce w porównaniu z danymi z innych krajów UE/EOG.
eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top