PL EN
Ocena przydatności testów antygenowych w diagnostyce COVID-19 w podstawowej opiece zdrowotnej na przykładzie K
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 05-10-2023
 
 
Przegl Epidemiol 2023;77(2):185-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

INTRODUCTION. The SARS-CoV-2 pandemic is described as a global health crisis. The most typical symptoms of infection prompt most patients to visit a primary care clinic (PCC). From December 2020, COVID-19 can be diagnosed in European Union countries on the basis of a positive antigen test result. These tests are widely used at the primary care level.
MATERIAL AND METHODS. The analysis covered the period from 01.09.2021 to 28.02.2022. Statistical analysis was performed on the results of a study of 1,849 patients who underwent antigen testing in primary care clinics at the Kashubian Medical Centre (KCM) in Sierakowice and data published by the Ministry of Health on the results of tests performed from the whole country, Pomeranian Voivodeship and Kartuzy County.
RESULTS. Statistical analysis showed that the results of studies conducted in KCM in Sierakowice (antigenonly tests) were consistent with the results of studies conducted in Kartuzy County, Pomeranian Voivodeship and nationwide (molecular PCR – Polymerase Chain Reaction and antigen tests).
CONCLUSIONS. Rapid antigen tests are a useful diagnostic tool in the fight against the SARS-CoV-2 pandemic because of their easy availability and simplicity of performance, and their widespread dissemination, especially in primary care settings, could contribute to multibillion-dollar savings in the health care system.

WSTĘP. Pandemia SARS-CoV-2 jest określana jako globalny kryzys zdrowotny. Najbardziej typowe objawy zakażenia skłaniają większość pacjentów do wizyty poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od grudnia 2020 roku w krajach Unii Europejskiej możliwe jest rozpoznanie COVID-19 na podstawie dodatniego wyniku testu antygenowego. Testy te są powszechnie wykorzystywane na poziomie lecznictwa podstawowego.
MATERIAŁ I METODY. Analizą objęto okres od 01.09.2021 roku do 28.02.2022 roku. Statystycznej analizie poddano wyniki badania 1849 pacjentów, u których przeprowadzono test antygenowy w poradniach podstawowych w Kaszubskim Centrum Medycznym (KCM) w Sierakowicach oraz dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczące wyników przeprowadzonych badań z całego kraju, województwa pomorskiego i powiatu kartuskiego.
WYNIKI. Statystyczna analiza wykazała zgodność wyników badań przeprowadzonych w KCM w Sierakowicach (testy wyłącznie antygenowe) z wynikami badań prowadzonych w powiecie kartuskim, województwo pomorskie i w całym kraju (testy molekularne PCR – ang. Polymerase Chain Reaction oraz testy antygenowe).
WNIOSKI. Szybkie testy antygenowe są przydatnym narzędziem diagnostycznym w walce z pandemią SARS-CoV-2 ze względu na łatwą dostępność i prostotę wykonania, a ich szerokie rozpowszechnienie, szczególnie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, może przyczynić się do wielomiliardowych oszczędności w systemie opieki medycznej.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top