PL EN
Charakterystyka internetowej debaty publicznej dotyczącej szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce w przestrzeni polskoj
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-02-2022
 
 
Przegl Epidemiol 2021;75(3):390-401
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
INTRODUCTION. MMR vaccine is a controversial topic of public debate. The controversies include such issues as autism, adjuvants or ethical questions related to the culturing of the rubella virus on human cell lines.
OBJECTIVE. The objective was to characterise the public debate on MMR vaccination on the Polish Internet between January 2018 and June 2020.
MATERIAL AND METHODS. Quantitative and qualitative analysis of Polish-language online content between 1 January 2018 and 30 June 2020 related to MMR vaccination. The quantitative analysis comprised all available mentions of MMR vaccination in postings (n=14,632), while qualitative analysis relied on a systematic sample of 819 mentions.
RESULTS. Quantitative study: 79.6% of MMR vaccine-related postings were published on Facebook, 6.9% on Twitter, and the remaining 14.6% appeared on other websites. There were two surges in posting count in November 2018 and March 2019. Qualitative study: 48% of postings expressed anti-vaccination sentiment, 33% were pro-vaccination and 19% were neutral.
CONCLUSIONS. The social media play a significant role in the dissemination of untrue medical claims regarding MMR vaccination. A substantial part of the discussion about MMR vaccination in Poland takes place on Facebook. Despite the general availability of research results stating the absence of a link between autism and vaccination, this is an ongoing most frequent topics in the MMR debate. At the same time, more postings on that topic expressed pro-vaccination rather than anti-vaccination sentiment.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce wzbudza wiele kontrowersji w debacie publicznej.
Dotyczą one związku pomiędzy szczepionką MMR, a chorobami ze spektrum autyzmu, wpływu adiuwantów, czy też kwestii etycznych związanych z hodowlą wirusa różyczki na liniach komórkowych pochodzenia ludzkiego.
CEL PRACY. Celem pracy było scharakteryzowanie debaty publicznej dotyczącej szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce odbywającej się w polskojęzycznej przestrzeni Internetu w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2020 roku.
MATERIAŁ I METODY. Ilościowa i jakościowa analiza treści opublikowanych w przestrzeni polskojęzycznego Internetu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. dotyczących szczepionki MMR. Analizą ilościową objęto wszystkie dostępne wzmianki (n=14 632). Do analizy jakościowej dobrano w sposób systematyczny 819 wzmianek.
WYNIKI. Badanie ilościowe: 79,6% wzmianek publikowanych pochodziło z Facebooka, 6,9% z Twittera, pozostałe 14,6% z innych domen. W badanym okresie zaobserwowano dwa okresy wzrostu liczby publikowanych wzmianek: w listopadzie 2018 roku i marcu 2019 roku.
Badanie jakościowe: 48% wzmianek stanowiły treści “antyszczepionkowe”, 33% “proszczepionkowe” i 19% “neutralne”.
WNIOSKI. Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, dotyczących szczepionki MMR Znaczna część dyskusji na temat szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce w Polsce odbywa się na Facebooku. Mimo powszechnie dostępnych wyników badań dotyczących braku związku między autyzmem a szczepieniami, wątek ten cały czas należy do najczęściej występujących w kontekście MMR. Jednakże w dyskusji więcej wypowiedzi ma charakter proszczepionkowy niż antyszczepionkowy.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top