PL EN
Kampylobakterioza w Polsce w 2017 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(4):437-443
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of campylobacteriosis in Poland in 2017 in comparison to previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation is based on analysis of data from the annual bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland”, information from individual campylobacter case reports sent by local sanitary-epidemiological stations through the Electronic Registry of Epidemiological Forms (System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych - SRWE), information on outbreaks shared through the Electronic Registry of Epidemic Outbreaks (Rejestr Ognisk Epidemicznych - ROE) and data on deaths from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. There were 874 registered cases in Poland in 2017, all of them were confirmed cases. Incidence for Poland was 2.27/100 000 population. The highest incidence was observed in lubuskie voivodeship (7.57/100 000), małopolskie (4.64/100 000), śląskie (4.31/100 000) and warmińsko-mazurskie (3.48/100 000). In 2017 increasing trend of proportion of hospitalization was identified again. The rate was on 80% level. Campylobacter species was identified in 89% of all reported cases. Similarly to previous years, vast majority of cases was caused by Campylobacter jejuni - 91%. Among all reported cases, majority of them (72%, 629 cases) was identified in children aged 0-4. In 2017 one campylobacteriosis outbreak was reported.
CONCLUSIONS. Campylobacteriosis in Poland is still underreported and rarely diagnosed. Routine Campylobacter diagnosis is performed only by laboratories in small number of poviats which make it way harder to properly assess the campylobacteriosis epidemiological situation in Poland.

STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na kampylobakteriozę w Polsce w 2017 roku w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy w Polsce została przeprowadzona na podstawie informacji z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji o indywidualnych zachorowaniach przekazanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) poprzez System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE), informacji o ogniskach przekazanych przez PSSE poprzez Rejestr Ognisk Epidemicznych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS.
WYNIKI. W Polsce w 2017 r. odnotowano 874 zachorowania na kampylobakteriozę, wszystkie to przypadki potwierdzone. Zapadalność wynosiła 2,27/100 tys. mieszkańców. Najwyższa zapadalność wystąpiła na terenie województwa lubuskiego (7,57/100 tys.) a następnie małopolskiego (4,64), śląskiego (4,31) oraz warmińsko-mazurskiego (3,48). W 2017 r. odnotowano dalszy wzrost odsetka hospitalizacji wśród chorych na kampylobakteriozę, który wyniósł 80%. Gatunek pałeczek Campylobacter ustalono w 89% zgłoszonych przypadków. Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość zachorowań była wywołana zakażeniem pałeczkami z gatunku Campylobacter jejuni (91% przypadków o ustalonym gatunku). Spośród zgłoszonych zachorowań większość (72%) dotyczyła dzieci w wieku 0-4 lata (629 przypadków). W 2017 r. odnotowano 1 domowe ognisko wywołane przez pałeczki Campylobacter.
WNIOSKI. W Polsce kampylobakterioza jest w dalszym ciągu rzadko rozpoznawana i rejestrowana. Rutynową diagnostykę w kierunku zakażenia Campylobacter wykonują laboratoria jedynie w niektórych powiatach, co utrudnia właściwą ocenę sytuacji epidemiologicznej tej choroby w Polsce.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top