PL EN
Susceptibility of Dermacentor reticulatus tick to repellents containing different active ingrediens
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-03-05
 
 
Przegl Epidemiol 2019;73(1):117-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT

ABSTRACT

Ticks are vectors of human and animal diseases.
MATERIALS AND METHODS. The aim of this study was to investigate the efficacy of four different formulations containing DEET, Icaridin, IR3535 and mix of three compounds: DEET, IR3535 and geraniol, against Dermacentor reticulatus ticks.
RESULTS. The repellent effectiveness of these products to adult ticks was different. At 90 minutes after application the repellent A (DEET 30%), repellent D (DEET 30%, IR3535 20%, geraniol 0.1%) and repellent G (IR3535 12%) exhibited a 100% effectiveness in protection against ticks, but the efficacy of repellent C (Icaridin 20%) dropped to 95%.
DISCUSSION. DEET is considered by many authors to be the ‘gold’ standard of insect repellents, and we have also confirmed this in our studies with Dermacentor reticulatus. DEET expressed the higher repellency after 7 hours of application (90%) comparing to other formulation - repellent D containing DEET 30%, IR3535 20% and geraniol 0.1%, whose effectiveness dropped to 60%. Repellents C (Icaridin 20%) and G (IR3535 12%) were effective only up to four hours after application (the efficacy was 85% and 40%, respectively).
CONCLUSIONS. DEET has proven to be the most effective repellent against Dermacentor reticulatus ticks.

STRESZCZENIE

Kleszcze są przenosicielami wielu chorób ludzi i zwierząt.
MATERIAŁ I METODYKA. Celem pracy było określenie działania odstraszającego kleszcze Dermacentor reticulatus czterech produktów zawierających DEET, ikarydynę, IR3535 i mieszaninę 3 substancji: DEET, IR3535 oraz geraniolu.
WYNIKI. Skuteczność odstraszania kleszczy przez poszczególne preparaty była różna. Po 90 min po aplikacji repelent A (30% DEET), repelent D (DEET 30%, IR3535 20%, geraniol 0.1%) repelent G (IR3535) wykazywały 100% ochrony przed kleszczami; aktywność repelentu C (Ikarydyna 20%) wynosiła 95%.
DYSKUSJA. DEET jest uważany przez wielu autorów za ‘złoty standard’ repelentu dla stawonogów; potwierdzone to zostało również w naszych wynikach dotyczących jego działania na kleszcze Dermacentor reticulatus. Po 7 godzinach od aplikacji repelent zawierający 30% DEET wykazywał 90% odstraszania kleszczy, podczas, gdy aktywność pozostałych formulacji znacząco zmalała: produkt C (zawierający 20% ikarydyny) i produkt G (zawierający 12% IR3535) po 4 godzinach były skuteczne odpowiednio w 85% i 40%.
WNIOSKI. Produkt zawierający 30% DEET wykazywał najlepsze właściwości odstraszające w stosunku do kleszczy Dermacentor reticulatus.

eISSN:2545-1898
ISSN:0033-2100
Journals System - logo
Scroll to top