PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(1): 39-44

Znaczenie zjawiska efflux jako mechanizmu oporności bakterii na substancje czynne środków dezynfekcyjnych
[Significance of the efflux phenomenon as a mechanism of bacterial resistance on active substances of biocide]

A. Chojecka, K. Jakubiec, B. Jakimiak, E. Rohm-Rodowald, K. Kanclerski

Liczba pobrań: 5344