PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 143-147

Znaczenie rybawiryny w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C
[The role of ribavirin in the treatment of chronic hepatitis C]

M Pawłowska

Liczba pobrań: 1410