PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 581-590

Znaczenie kliniczne zmian w populacji HCV w pierwszych tygodniach leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C interferonem i rybawiryną
[The clinical consequences of changes occurring in HCV population during the first weeks of chronic hepatitis C treatment with interferon and ribavirin]

M. Figlerowicz, P. Formanowicz, P. Kędziora, M. Alejska, P. Jackowiak, J. Błazewicz, W. Służewski, M. Figlerowicz

Liczba pobrań: 813