PDF

Epidemiological review 2003, 57(1): 193-200

Zmienność genetyczna szczepów Bordetella pertussis. Część II. Perspektywy na przyszłość
[Genetic variability of Bordetella pertussis strains. Part II. Perspectives]

A. Gzyl, E. Augustynowicz, G. Gniadek, J. Ślusarczyk

Downloads: 370