PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 483-489

Zmiany w obrębie subpopulacji krwinek białych krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C przed leczeniem pegylowanym interferonem i rybawiryną
[Alterations within white blood cell subsets in children with chronic viral hepatitis C before treatment with pegylated interferon and ribavirine]

I. Mozer-Lisewska, G. Dworacki, E. Kaczmarek, W. Służewski, A. Kowala-Piaskowska, M. Figlerowicz, M. Kaczmarek, J. Żeromski

Liczba pobrań: 1123