PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(2): 333-337

Zjawisko współliniowości w analizie wielu zmiennych - przyczyny, rozpoznawanie i możliwości eliminacji problemu
[Collinearity in multivariable analysis: causes, detection and control, measures]

J. E. Zejda

Liczba pobrań: 3799