PDF

Epidemiological review 1999, 53(3-4): 355-364

Zestawienie serowarów Salmonella występujących w Polsce
[Salmonella serovars defined in Poland]

B. Dera-Tomszewska, R. Głośnicka

Downloads: 4117